Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN XIN VIỆC LÀM

Kính gửi: Học Viện Công Nghệ VIETPRO
Tên Tôi là: Nguyễn Văn A

Các kỹ năng gồm có

Hồ sơ gồm có

  1. 01 Đơn xin việc làm
  2. 01 Giấy chứng nhận sức khỏe
  3. 01 Bản sao CMND
  4. 01 Bản sao bằng tốt nghiệp ĐH

Hà Nội. Ngày 06, Tháng 05, Năm 201...